Cần mẫn chăm chỉ – Nguyễn Văn Thái

Chót đã sinh ra ở kiếp này
Xá gì mưa nắng rủi hay may
Tận lòng mê mải cho công việc
Dốc sức chăm lo trọn mỗi ngày

Cần mẫn ong se hương hóa mật
Kiên trì gạo cất rượu nên say
Bõ tình cha mẹ công sinh dưỡng
Trọn đạo vợ chồng nghĩa trả vay.

6 – 5 – 2012

Nguồn: https://baithohay.com/can-man-nguyen-van-thai.html#ixzz70YecilYN

You cannot copy content of this page